• Více na facebooku
  • Český jazyk
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
Lahůdky u Cábů získali za svoji dlouholetou tradici mnohá ocenění. Nejvíce si ceníme certifikátu za splnění kvalitativních kritérií značkou Klasa pro naše saláty, které zaručují velkou kvalitu, ale především vynikající chuť.

- - -
Výroba a

prodej lahůdek

- - -
Živnostenský list