• Více na facebooku
  • Český jazyk
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
01.12.2013 Informace

Ocenění Klasa A

Dne 1.12.2013 byly Lahůdky u Cábů, s.r.o. oceněny Ministerstvem Zemědělství za splnění kvalitativních kritérií značkou Klasa, zde naleznete naše certifkáty.

Zde si můžete prohlédnout oceněné saláty.

Co je Klasa? Zde se dozvíte více.
20.04.2013 Informace

Získali jsme certifikát HACCP

Dne 19.4.2013 naše výrobna Lahůdky u Cábů s.r.o. získala certifikát systémů kritických bodů HACCP. Je bezprostředně kontrolována výroba nezávadné produkce na jejímž základě jsme držiteli certifikátu téměř rok.